top of page

בית >> אודות האגודה

אודות האגודה

אגודת הסטודנטים והסטודנטיות האקדמית גליל מערבי הינה גוף סטודנטיאלי נבחר אשר מטרתו העיקרית היא לפעול למען ציבור הסטודנטים ללא מטרת רווח או מניעים פוליטיים.
 

האגודה נבחרת אחת לשנה/שנתיים בבחירות דמוקרטיות ישירות וחשאיות והיא מציעה את שירותיה לכלל ציבור הסטודנטים ודואגת לרווחתם במהלך לימודיהם הסטודנטיאליים בכל החוגים והתארים תוך שמירה וקידום האינטרסים האקדמיים והתרבותיים שלהם.
 

אגודת הסטודנטים והסטודנטיות הינה גוף עצמאי אשר פועל על פי חוק רשם העמותות ומפוקח על ידי רואה חשבון ויועץ משפטי.

 

דאגתה הראשית של האגודה היא רווחתם של הסטודנטים בכל דרך אפשרית החל מייצוג ופתרון בעיות מול הסגל האקדמי, המנהלי וההנהלה הראשית, וכלה בארגון פעילויות, פרויקטים וממשקים לשיפור תנאי הסטודנט/ית בשנות לימודיו/ה במכללה.

 

בנוסף, האגודה דואגת לייצג את ציבור הסטודנטים בפני המכללה בכל העניינים האקדמיים הנוגעים ללימודיהם במכללה ובפני כל רשות, מוסד, גוף או אדם אחר.

 

כל הפעולות והשירותים של אגודת הסטודנטים נעשים ע"י סטודנטים שנבחרו בבחירות דמוקרטיות, ופעילויות האגודה המתקיימות במהלך כל השנה האקדמית הן מגוונות ומשפיעות על חיי הסטודנטים בתחומים שונים בקמפוס ומחוצה לו.

 

הרכב בעלי התפקידים של האגודה מורכב ממספר חברים, כאשר היו"ר נבחר במסגרת הבחירות והוא ממנה את שאר התפקידים המקצועיים בעמותה: סגן יו"ר, רמ"ח רווחה, רמ"ח אקדמיה ודוברות, רמ"ח תרבות ופנאי ורמ"ח המגזר הערבי.

צוות האגודה
bottom of page