top of page

אגודת הסטודנטים והסטודנטיות

האקדמית גליל מערבי

Working

אגודת הסטודנטים והסטודנטיות האקדמית גליל מערבי הינה גוף סטודנטיאלי נבחר אשר מטרתו העיקרית היא לפעול למען ציבור הסטודנטים ללא מטרת רווח או מניעים פוליטיים.

האגודה נבחרת אחת לשנה/שנתיים בבחירות דמוקרטיות ישירות וחשאיות והיא מציעה את שירותיה לכלל ציבור הסטודנטים ודואגת לרווחתם במהלך לימודיהם הסטודנטיאליים בכל החוגים והתארים תוך שמירה וקידום האינטרסים האקדמיים והתרבותיים שלהם.
 

דאגתה הראשית של האגודה היא רווחתם של הסטודנטים בכל דרך אפשרית החל מייצוג ופתרון בעיות מול הסגל האקדמי, המנהלי וההנהלה הראשית, וכלה בארגון פעילויות, פרויקטים וממשקים לשיפור תנאי הסטודנט/ית בשנות לימודיו/ה במכללה.

bottom of page